The diode array detector signal was monitored at 240 and 280 nm, with a reference wavelength of 360 nm. The amount of norfloxacin in cultures was assessed by comparing the integrated area of the norfloxacin peak at 280 nm with that for the sterile controls. The amounts of metabolites were estimated by comparing the integrated area of each metabolite peak in the hplc chromatogram at 240 or 280 nm to the integrated area of the norfloxacin peak for the sterile controls at the same wavelength. All amounts are expressed as percentages of the peak source area of norfloxacin for the sterile controls. Effects of reducing agents and free radical scavengers. Norfloxacin (30 mg liter 1 ) was added to cultures in om medium at time zero. Gsh, dtt, and nadh (1.0 mm) were added after 7 days. In another experiment, ascorbic acid (0.05, 0.2, 0.5, or 1.0 mm) was added after 6 days. After incubation for 14 and 21 days, cultures and controls were analyzed by hplc. The free radical scavengers mannitol, sodium formate, and thiourea (24. Avoidance of stimulants, sugar, and artificial flavoring agents like msg and nutrasweet are mandatory. The effects of hypoglycemia must be blunted with frequent small meals and interval snacks; Complex carbohydrates may be combined with protein to avoid precipitous rises click the following article and falls of blood sugar. Adequate hydration with plenty of liquids maintains blood volume to counteract low blood pressure and wooziness. Moderate salt intake is usually encouraged to stimulate adrenal function. Nutritional therapy--there are several key nutrients that can affect the underlying causes of mitral valve prolapse symptoms. Magnesium is probably the most significant of these. Magnesium deficiencies are associated with migraine headaches, and are common in people with epilepsy and mitral valve prolapse. Magnesium seems to affect everything from breathing patterns to reflex muscle tension. Magnesium taurate, 125 mg. Da der arzt sie individuell abstimmt, sollten sie das arzneimittel daher nach seinen anweisungen anwenden. What does cycrin look like? Multiple pictures are displayed for those medicines available in check this out different strengths, marketed under different brand names and for medicines manufactured by different pharmaceutical companies. Multi ingredient medications may also be listed when applicable. This material is provided for educational purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis or treatment. Pill imprint cycrin has been identified as cycrin 10 mg. Many men on hormone therapy for prostate cancer arent getting bone-strengthening drugs they may need, new canadian research contends. During the recent great recession,. Worries about the cost of raising children in an uncertain job market may have spurred an uptick in vasectomies, a new.
 
   
     
  księga chrześcijan-przesiębiorców   wyszukiwanie   [zgłoś się do księgi]  
  bezrobocie   ekologia   modlitwa   ogłoszenia   Orkiestra   przedsiębiorczość   represjonowani  
  start   ogólnie   aktualności   statut   nasze projekty   wnioski do władz   kontakt   [napisz do nas]  
       
 

Bydgoszcz

Kraków

Tarnów

Warszawa

 
 


Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta?
Załóż konto.

 
 

cytaty

inne strony

redakcja

 
Wnioski do PROW 2007-2013 drukuj e-mail

Warszawa,25.01.07. P.Dyrektor Nina Dobrzyńska Departament Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

WNIOSKI do programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013/projekt W-07/XII/06/. Dotyczy wsparcia obszarów wiejskich działania OSI2 program rolnośrodowiskowy /kod 214/

- w pakiecie 6 ochrona lokalnych ras zwierząt gopodarskich wnioskujemy o dodanie wariantu 6.5 zachowanie lokalnych ras ptaków gospodarskich /mamy tu na myśli głównie kury nieśne zielononóżki kuropatwiane/. proponowana płatność: 2000 PLN na każde 50 szt. samic plus 5 samców.

Wsparcie dla rolników uczestniczących w programie rolnośrodowiskowym pozwoli na zwiększenie bioróżnorodności gospodarstw ekologicznych a jednocześnie przyczyni się do rozwoju gatunków ptaków będących na wymarciu. Jest to zgodne z celami działu p.5 ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych. 

- w pakiecie 2 rolnictwo ekologiczne wnioskujemy o dodanie wariantu 2.13 trwałe użytki wodne, utrzymanie śródpolnych oczek wodnych o powierzchni do 0,1 ha.  

Wprowadzenie tego wariantu pozwoli na zwiększenie bioróżnorodności gospodarstw ekologicznych a także  zwiększy retencję wody, co jak pokazała ubiegloroczna susza stanowi coraz większy problem i zagrożenie dla tych gospodarstw. Obecny system dopłat /np. dopłaty do trwałych użytków zielonych/ sprzyja likwidacji śródpolnych oczek wodnych i przekształcania ich na łąki lub grunty orne. Należy również zaznaczyć, że gwałtowny spadek liczebności oraz liczb stanowisk praktycznie wszystkich gatunków płazów jest związany z masowym zanikiem śródpolnych oczek wodnych /patrz: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu PROW 2007-2013, Warszawa, listopad 2006, s.33 i 34./.

 UWAGA 1. Jeśli obydwa wnioski ograniczymy jedynie do gospodarstw uczestniczących w programie rolnośrodowiskowym wówczas skutki finansowe dla budżetu będą pomijalne, w skali błędu statystycznego /poniżej 0,1%/. jednakże dla samych gospodarstw może mieć to ogromne znaczenie.

2.  Wprowadzenie naszych wniosków nie tylko będzie miało wpływ na poprawę środowiska przyrodniczego ale również będzie zwiększać atrakcyjność tego programu dla rolników. Obecnie w skali kraju zbyt mało rolników decyduje się na przestawianie swoich gospodarstw na rolnictwo ekologiczne z uwagi na zbyt małą opłacalność.

UWAGA ogólna. Wprawdzie projekt PROW 2007-2013 został już przedłożony do akceptacji Komisji Europejskiej jednakże nadal trwają konsultacje jego oddziaływania na środowisko a tym samym istnieje możliwość zmiany, zwłaszcza, że proponowane przez nas zmiany są znikomo małe w stosunku do planowanego budżetu wsparcia, a zatem są pomijalne w kwestii przyjęcia bądź odrzucenia przewdłożonej wersji PROW 2007-2013.  Z powazaniem:

inż. Andrzej Bogusławski przewodniczący warszawskiego koła PSCHP,

Klub Ekologiczny "Dolina Służewska",

Akceptujemy i popieramy wnioski, uważając za bardzo słuszne i konieczne do wprowadzenia. /podpis nieczytelny/ warszawa, 2007.01.26.

Zrzeszenie Wytwórców Polskiego Rolnictwa Ekologicznego im. Jana Pawła II "Rolnik Ekologiczny" siedziba: 05-640 MOGIELNICA ul. Krakowskie Przedmieście 68 


Do Ministra Finansów drukuj e-mail

                                                                          Warszawa, 27.03.06

                                        Do Pana Ministra Mirosława Barszcza                                                                         Ministerstwo Finansów 

                                        Petycja - list otwarty

W sprawie większego udziału narzędzi ekonomicznych /np. podatkowych/ w stosunku do prawnych, w sytuacji rozwiązywania pewnych problemów społecznych, istotnych dla społeczeństwa i gospodarki.

I. Problem handlu w niedziele i święta /wielkopowierzchniowych obiektów handlowych/. Uważamy, że dotychczasowe dążenia do rozwiązywania tej kwestii przy użyciu narzędzi prawnych /np. nowelizacji kodeksu pracy/ lub wprost zakazu handlu nie rozwiążą problemu. Pracownicy obiektów wielkopowierzchniowych sami będą chcieli /czyli dobrowolnie/ pracować w niedziele, zwłaszcza, jeśli to będzie się wiązało z wyższymi zarobkami; albo supermarkety zatrudnią na ten czas tzw. pracowników czasowych, np. na umowę o dzieło. W rezultacie straci na tym ZUS a problem  pozostanie.               Niniejszym postulujemy zamiast zabraniać handlu w niedziele posłużyć się narzędziami ekonomicznymi, np. opodatkować obrót niedzielny /świąteczny/ wielkich obiektów o 20%, co powinno zniechęcić do handlu niedzielnego. Naszym zdaniem skuteczne będzie 25% podatku obrotowwego. Stawka 20% jest na granicy opłacalności z uwagi na zwiększony zwykle obrót niedzielny /właśnie o 20%/.

Trzeba stosować takie rozwiązania, które spowodują nieopłacalność działalności handlowej w niedzielę, zamiast rozwiązań czysto prawnych. Z doświadczenia wiemy, że wszystkie rozwiązania prawne można ominąć. To się po prostu musi nie opłacać!

Z rozwiązania tego należy wyłączyć małe obiekty osiedlowe, zatrudniające do 9 pracowników lub o małym obrocie rocznym, np. do 100 tys. euro.

czytaj całość...

Do Pana Ministra Mirosława Barszcza drukuj e-mail

                                                                          Warszawa, 27.03.06

                                                      Do Pana Ministra Mirosława Barszcza

                                                                    Ministerstwo Finansów

                                       P E T Y C J A

Niniejszym zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie możliwości zmiany niektórych przepisów i obciążeń finansowych, utrudniających działalność małym podmiotom gospodarczym.

1. Od 1 stycznia 2003r. pobierany jest podatek od nieruchomości od najemców lokali użytkowych, których właścicielem jest gmina lub skarb państwa. Jest to obciążenie dla firm usługowych wykonujących działalność społecznie użyteczną na rzecz ludności. Prosimy o podjęcie działań w celu zdjęcia w/w dodatkowych obciążeń z małych firm usługowych i sklepików. Podatek pobierany jest od 1 stycznia 2003r. na podstawie art.3 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2003r. Nr 9, poz.84 z późn. zm./

czytaj całość...

Interwencja poselska drukuj e-mail

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.Biuro Poselskie Artura Górskiego Posła na Sejm RP 02-516 Warszawa, ul.Starościńska 4/6

BPAG-155/06,                                            Warszawa, 20 marca 2006r.

                                                                  Pan Michał Borowski

                                                                  Naczelny Architekt Miasta

                                                                  Pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa

Szanowny Panie.

W dniu 20 marca br. na moim dyżurze poselskim byli przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców, którzy zwrócili uwagę na fakt, iż do dnia dzisiejszego nie odpowiedział Pan na pismo skierowane do Pana za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta St. Warszawy Pana Witolda Kołodziejskiego (pismo z dn. 16 stycznia 2006 r. znak: RW-561/W/5-1/WO/PR-WK/160/06 wezwanie do usunięcia naruszenia prawa).

Również nie odpowiedział Pan po ponowieniu prośby o odpowiedź wystosowanej przez Przewodniczącego Rady Miasta St.Warszawy w dn. 24 lutego 2006r. (pismo w załączeniu).

Uprzejmie proszę o pilne spowodowanie odpowiedzi na powyższe pismo i poinformowanie mnie o tym fakcie.

     Muszę nadmienić, że ociąganie się z odpowiedzią poza 30-dniowy termin urąga obyczajom i procedurom urzędniczym, i może źle świadczyć o Pana Biurze.

Z poważaniem dr Artur Górski Poseł na Sejm RP

Do wiadomości: Pan Andrzej Bogusławski

Nasz komentarz: do dnia dzisiejszego /czyli do 15 kwietnia 2006r./ nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Oznacza to, że Naczelny Architekt Miasta lekceważy sobie organizacje społeczne, Radę Warszawy i Posła na Sejm RP, czyli praktycznie wszystkich. Prawdopodobnie panu Borowskiemu znudziła się już funkcja naczelnego architekta i szuka nowej ciekawszej posady więc nie ma czasu na odpowiadanie na żadne pisma.


Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa drukuj e-mail
Warszawa,10.01.2006
Rada m.st.Warszawy
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art.101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 ze zm./ wzywamy Radę miasta st. Warszawy do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą nr LVI/1498/2005 z dnia 8 lipca 2005r. Rady m.st.Warszawy w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku Dolina Służewska.
czytaj całość...

Odwołanie. drukuj e-mail
Warszawa, 30.7.03
Wojewoda Podkarpacki
35-959 Rzeszów
ul. Grunwaldzka 15
za pośrednictwem Starosty Kolbuszowskiego
ul. 11Go Listopada 11,
36-100 Kolbuszowa
O D W O Ł A N I E

od decyzji nr AB/87/01 z dnia 03.10.2001r. W sprawie wydania pozwolenia dla Gminy Stary Dzikowiec na rozbiórkę “starego nieużytkowanego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica/.../” /zał.1/, doręczonej w dniu 16.07.03.
czytaj całość...

Wniosek drukuj e-mail
Warszawa,16.7.03
Służba Ochrony Zabytków
Delegatura w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów
W N I O S E K

o wydanie decyzji wstrzymującej rozbiórkę zabytkowego obiektu starej szkoły w Lipnicy, powiat Dzikowiec oraz o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
czytaj całość...

 
   
 
grafika: informatyka:
   
:: do góry ::