The diode array detector signal was monitored at 240 and 280 nm, with a reference wavelength of 360 nm. The amount of norfloxacin in cultures was assessed by comparing the integrated area of the norfloxacin peak at 280 nm with that for the sterile controls. The amounts of metabolites were estimated by comparing the integrated area of each metabolite peak in the hplc chromatogram at 240 or 280 nm to the integrated area of the norfloxacin peak for the sterile controls at the same wavelength. All amounts are expressed as percentages of the peak source area of norfloxacin for the sterile controls. Effects of reducing agents and free radical scavengers. Norfloxacin (30 mg liter 1 ) was added to cultures in om medium at time zero. Gsh, dtt, and nadh (1.0 mm) were added after 7 days. In another experiment, ascorbic acid (0.05, 0.2, 0.5, or 1.0 mm) was added after 6 days. After incubation for 14 and 21 days, cultures and controls were analyzed by hplc. The free radical scavengers mannitol, sodium formate, and thiourea (24. Avoidance of stimulants, sugar, and artificial flavoring agents like msg and nutrasweet are mandatory. The effects of hypoglycemia must be blunted with frequent small meals and interval snacks; Complex carbohydrates may be combined with protein to avoid precipitous rises click the following article and falls of blood sugar. Adequate hydration with plenty of liquids maintains blood volume to counteract low blood pressure and wooziness. Moderate salt intake is usually encouraged to stimulate adrenal function. Nutritional therapy--there are several key nutrients that can affect the underlying causes of mitral valve prolapse symptoms. Magnesium is probably the most significant of these. Magnesium deficiencies are associated with migraine headaches, and are common in people with epilepsy and mitral valve prolapse. Magnesium seems to affect everything from breathing patterns to reflex muscle tension. Magnesium taurate, 125 mg. Da der arzt sie individuell abstimmt, sollten sie das arzneimittel daher nach seinen anweisungen anwenden. What does cycrin look like? Multiple pictures are displayed for those medicines available in check this out different strengths, marketed under different brand names and for medicines manufactured by different pharmaceutical companies. Multi ingredient medications may also be listed when applicable. This material is provided for educational purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis or treatment. Pill imprint cycrin has been identified as cycrin 10 mg. Many men on hormone therapy for prostate cancer arent getting bone-strengthening drugs they may need, new canadian research contends. During the recent great recession,. Worries about the cost of raising children in an uncertain job market may have spurred an uptick in vasectomies, a new.
 
   
     
  księga chrześcijan-przesiębiorców   wyszukiwanie   [zgłoś się do księgi]  
  bezrobocie   ekologia   modlitwa   ogłoszenia   Orkiestra   przedsiębiorczość   represjonowani  
  start   ogólnie   aktualności   statut   nasze projekty   wnioski do władz   kontakt   [napisz do nas]  
       
 

Bydgoszcz

Kraków

Tarnów

Warszawa

 
 


Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta?
Załóż konto.

 
 

cytaty

inne strony

redakcja

 
Wezwanie drukuj e-mail

                                                               Warszawa,06.VII.2012r.

 

                                                       Wielmożny Pan Jan Dworak  

                                                        Przewodniczący Krajowej Rady

                                                        Radiofonii i Telewizji 

                                                        Skwer Ks. kard. S.Wyszyńskiego 9  

                                                          01-015 Warszawa

 

               Wezwanie do przywrócenia prawa    

 

    Wzywamy do przywrócenia prawa albowiem odmowa przyznania miejsca na multipleksie cyfrowym dla katolickiej Telewizji Trwam jest rażącym naruszeniem art.2 oraz 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest to naruszenie naszych praw jako wierzących obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i podatników do równego traktowania przez władze publiczne oraz niedyskryminowania w życiu społecznym. 

    Żądamy zaprzestania dyskryminacji katolickich mediów, jednocześnie żądamy aby Wielmożny Pan podał się do dymisji, o ile jest Pan człowiekiem honoru, albowiem odnosimy wrażenie, że swoim postępowaniem kompromituje Pan instytucję, której Pan przewodniczy a zwłaszcza, że jest to działanie na szkodę Polski.  

 

Andrzej Bogusławski

Przewodniczący P.S.CH.P.  Koło Warszawskie 

 

 

            


Gryciuk w IPN drukuj e-mail

     Środowisko osób represjonowanych wyraża swoje głębokie zaniepokojenie z powodu pełnienia obowiązków prezesa IPN przez p. dr. Franciszka Gryciuka z uwagi na jego dotychczasową bardzo szkodliwą "pracę" na terenie Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, przemianowanej następnie na Akademię Podlaską w Siedlcach. W naszym przekonaniu, osoba ta, której działania na wymienionym terenie były i są sprzeczne z wartościami, jakie powinny przyświecać pełniącemu obowiązki na kierowniczym stanowisku w IPN.

    Pan F.Gryciuk jest ściśle związany z komunistycznym establishmentem, zaangażowany był w promowanie tego środowiska, co przynosi nieodwracalne szkody w szczególności dla polskiej młodzieży.  

     Pan Gryciuk w latach 90-tych był inicjatorem i realizatorem na terenie siedleckiej uczelni, procesu skomunizowania uczelni, a szczególnie Wydziału Humanistycznego. Jego działania  w tym kierunku były niezwykle szkodliwe, ponieważ uczelnia przygotowuje i kształci młodych ludzi na przyszłych nauczycieli.  

     W latach 90-tych, jako dziekan Wydziału Humanistycznego, p. Gryciuk wyszukiwał a następnie przedstawiał radzie wydziału i senatowi, osobiście, lub z pomocą swego zastępcy, kandydatury, a następnie składał wnioski o zatrudnienie na etatach profesorskich, byłych wykładowców zlikwidowanych "uczelni" : Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR, Wojskowej Akademii Politycznej im. F.Dzierżyńskiego i zwolnionych pracownikow z Wojskowego Instytutu Historycznego im. W.Wasilewskiej.

Skutkiem tych działań Wydział Humanistyczny, a następnie później utworzony Wydział Zarządzania, stały się filiami nieistniejących już uczelni propagandowych. Przyjęto w sumie, w ciągu kilku lat, kilkudziesięciu politruków, propagandzistów komunistycznych i fałszerzy historii.

Z inicjatywy Gryciuka przyjęto m.in. na stanowiska profesorskie, w charakterze nauczycieli akademickich  dla podlaskiej młodzieży: Piotra Matusa z WIH im. W.Wasilewskiej - cenzora politycznego a zarazem znanego politruka w obozach dla kleryków, Mieczysława Jaworskiego- wcześniej na wysokim, dowódczym, stanowisku, w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

     Bardziej szczegółowe informacje są w posiadaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach.

Janusz Olewiński


Sumienie i światopogląd chrześcijański czyli rzecz o rozruchach studenckich: marzec - maj 1968r. drukuj e-mail

     Wiele już lat minęło od wydarzeń marca a następnie maja 1968r. na uniwersytetach w Zachodniej Europie. W Polsce wydarzenia te znane są raczej jako rozruchy studenckie marzec 1968r. i zawężane ostatnio do problematyki polsko-żydowskiej , np. przez "Życie Warszawy". Jednakże to nie Żydzi a Polacy demonstrowali na ulicach Warszawy w marcu 1968r. I to nie Żydzi a polscy studenci strajkowali na uczelniach uniwersyteckich. Piszący te słowa dobrze wie o czym pisze ponieważ w marcu 1968r. był członkiem Komitetu Strajkowego na Politechnice Warszawskiej i był też świadkiem udzielanego poparcia strajkującym studentom przez robotników Żerania i Huty Warszawa. Przewodniczącym Komitetu był wówczas Witold Zieliński /student UW/.

Problemem strajkujących wówczas studentów nie były wcale stosunki polsko-żydowskie, ale system społeczny /komunistyczny/, w którym przyszło nam żyć.  Co się zmieniło od tamtych czasów? Niewiele. I tak naprawdę komunizm nie skończył się w 1989r. W 1989r. upadła jedynie ideologia komunistyczna. Nikt się już dzisiaj do niej nie odwołuje. Jednakże całe masy ludzkie, które budowały i utrwalały ten system nie zniknęły, niewiele zmieniło się prawo, nie  zmieniły się sądownictwo i prokuratura, mówiąc inaczej niewiele zmienił się wymiar sprawiedliwości. Trzonem , główną podporą systemu komunistycznego była biurokracja, która przetrwała. System gospodarki centralnie sterowanej nie mógł obyć się bez rozbudowanej biurokracji. Zmieniały się rządy, upadały kolejne ekipy a biurokracja pozostała. To są ci sami ludzie i ta sama mentalność, ten sam sposób widzenia rzeczywistości. To ci sami ludzie w głównej mierze są autorami ustaw reformujących gospodarkę polską.  Wprawdzie powoli następuje zmiana pokoleń ale mentalność urzędnicza pozostaje bez większych zmian. Urzędnik nadal pracuje w interesie urzędu a nie ludzi. Ludzie tylko przeszkadzają mu w pracy. Zmieniły się natomiast struktury tajnych służb ale ludzie ci wcale nie zniknęli i nic nie wskazuje na to aby zaprzestali swej szkodliwej dla Polski działalności. Pamiętam jak w 1968r idąc ulicą Narbutta w Warszawie, w pobliżu akademika, nagle zobaczyłem jak jakiś człowiek pluje na stojący samochód. Rozpoznałem w nim ubeka, który nieco wcześniej przesłuchiwał mnie w Pałacu Mostowskich. Z tym samym zdumieniem obserwowałem nienawiść, która zionęła wprost od młodych ubeków eskortujących mnie do Pałacu Mostowskich w 1985r. Ta sama nienawiść do społeczeństwa, ale skąd się to wszystko bierze? 

Warto  powrócić też do takich zasadniczych kwestii jak sumienie, światopogląd chrześcijański czy szkolnictwo katolickie, zwłaszcza, że w  ostatnich dniach  jesteśmy świadkami  ataku na Kościół Katolicki, tym razem pod pozorem nadużyć seksualnych i niemodnego celibatu.  Może warto w tym kontekście przypomnieć myśli nieżyjącego już dziś księcia Henryka Lubomirskiego /absolwenta uniwersytetu w Harward, historyka zakonu jezuitów/ a także jego refleksji w nawiązaniu do wypowiedzi ówczesnych autorytetów katolickich. /Materiały, które poniżej zamieszczamy nie były dotychczas nigdzie publikowane i pochodzą z archiwum autora./

  inż. Andrzej Bogusławski

czytaj całość...

List do Prezesa IPN drukuj e-mail

Do Pana Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prof. dra  hab. Janusza Kurtyki

 

     W imieniu członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z terenu całego kraju oraz licznych sympatyków, składamy na Pana ręce wyrazy wdzięczności za dotychczasowy trud wkładany przez Instytut i jego pracowników w  ujawnianiu prawdy i publikowanie informacji o wielu faktach z najnowszej historii Polski wcześniej przemilczanych lub pomijanych przez historyków i środki masowego przekazu. Tym samym Instytut prawidłowo realizuje zadania wyznaczone mu przez Sejm RP  w art. 1 ustawy o IPN - KŚZpNP, a w tym udostępnianie i publikowanie dokumentów organów bezpieczeństwa PRL i prowadzenie działań w zakresie edukacji publicznej, co jest również zgodne z oczekiwaniami znacznej większości naszego Narodu, a także osób represjonowanych przez reżim totalitarny, zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu. 

     IPN-KŚZpNP jest obecnie jedyną instytucją  w Polsce mającą materialne możliwości badania i ukazywania rzeczywistego, niezafałszowanego obrazu sytuacji Polskiego Narodu  w latach 1944 - 1990. Od lat oczekiwaliśmy na ujawnienie prawdy o rzekomych "autorytetach" lansowanych przez służby specjalne PRL, które to "autorytety" mają do dnia dzisiejszego wielki wpływ na sytuacje polityczną w Polsce.  

     Zdecydowanie przeciwstawiamy się kampanii propagandowej prowadzonej za pośrednictwem części mediów przeciwko IPN - KŚZpNP, jako współtwórcy i wydawcy książki pt.: "SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii" autorów Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka, oraz protestujemy przeciwko oskarżeniom propagowanym przez te media związanym ze słusznym, naszym zdaniem, nie umieszczeniem L.Wałęsy na liście autentycznie prześladowanych i represjonowanych.  

     Przeciwstawiamy się także zabiegom koalicji rządowej o ustawowe usunięcie pionu śledczego z IPN. 

     Oczekujemy na następne monografie i opracowania, w których zbadany zostałby w szczególności zakres penetracji struktur regionalnych NSZZ "Solidarność" prze Służbę Bezpieczeństwa i wojskowe służby informacyjne, a także Stasi, rzeczywistą rolę tzw. "doradców" związku, rolę biura "Solidarności" w Brukseli kierowanego przez tw Milewskiego w przejmowaniu pomocy zagranicznej dla organizacji opozycyjnych w Polsce przez reżimowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i penetrowaniu Polonii. 

 

Przewodniczący Zarządu Janusz Olewiński 

 

     Z uwagi na ataki medialne i nie tylko medialne na Instytut Pamięci Narodowej, związane z ujawnianiem agenturalnej działalności pseudoautorytetów z rzekomej opozycji antykomunistycznej, a także przeciwko opracowywaniu spisu autentycznie prześladowanych i represjonowanych osób za działalność na rzecz wolnej i niepodległej Polski, apelujemy do organizacji i osób represjonowanych i wszystkich innych o poparcie naszego listu skierowane na ręce Prezesa Instytutu Pana Janusza Kurtyki. 

 

 

 


Apel do Tuska drukuj e-mail

     Apelowaliśmy, aby dokonać powszechnego przeglądu kadr. Występowaliśmy, aby ludzie, którzy wysługiwali się totalitarnemu systemowi zniewolenia, zostali odsunięci od jakiegokolwiek wpływu na kształtowanie ludzkich charakterów i zachowań, w tym dzieci i młodzieży.

      Nasze apele kierowaliśmy też do nauczycieli i wychowawców, władz oświatowych i siedleckiej Akademii Podlaskiej, w której znalazło schronienie wielu "spadochroniarzy" ze zlkwidowanych ideologicznych uczelni marksistowsko-leninowskich.

     Zwracaliśmy się do władz RP z wnioskami o dokonanie powszechnego przeglądu kadr.

     Domagaliśmy się i domagamy ustawy, która jednym aktem prawnym anuluje wszystkie dyplomy nadane przez Akademię Spraw Wewnętrznych, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR - później Akademię Nauk Społecznych, Wojskową Akademię Polityczną im. Feliksa Dzierżyńskiego oraz dyplomy nadane polskim obywatelom przez odpowiedniki tych "uczelni" w ZSRR i krajach satelickich.

     Oczekujemy na lustrację środowiska naukowego i akademickiego, tj. na odebranie tytułów naukowych tym, których prace doktorskie i habilitacyjne z lat 1944-1990 nie spełniały wymogów wysokiego poziomu naukowego, lecz jedynie komunistyczną propagandę i fałsze historyczne.

     Domagaliśmy się i domagamy wprowadzenia ustawowego zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk w administracji państwowej i samorządowej, stanowisk profesorskich na wyższych uczelniach, stanowisk kierowniczych w szkołach wszystkich szczebli, stanowisk kierowniczych w mediach, w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, przez byłych członków PZPR. 

     Domagamy sie też ustawy, która jednym aktem prawnym spowoduje zdegradowanie do najniższego stopnia wszystkich osób odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w r. 1981 oraz wszystkich tych, którzy brali czynny udział w realizacji restrykcyjnych zarządzeń junty wojskowej, w tym także komisarzy wojskowych w fabrykach i zakładach pracy, i także pozbawienie ich wysokich rent i emerytur. 

     Stoimy na stanowisku, że wielkość zgorszenia, pochodząca od ludzi niegodziwych jest tym większa, im wyższą zajmują funkcję i pozycję w społeczeństwie.

      Niewłaściwe natomiast decyzje personalne są wysoce demoralizujące szczególnie dla młodego pokolenia, i utwierdzać mogą jedynie w przekonaniu, że uczciwość i poświęcenie dla własnej Ojczyzny są nieopłacalne i wręcz naganne.  

/fragment sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, z siedzibą w Siedlcach, z działalności   w latach 2003-2008, wygłoszonego na Walnym Zgromadzeniu członków w Siedlcach w dniu 30 maja 2009r./ 

 

Przewodniczący Janusz Olewiński  


 
   
 
grafika: informatyka:
   
:: do góry ::