The diode array detector signal was monitored at 240 and 280 nm, with a reference wavelength of 360 nm. The amount of norfloxacin in cultures was assessed by comparing the integrated area of the norfloxacin peak at 280 nm with that for the sterile controls. The amounts of metabolites were estimated by comparing the integrated area of each metabolite peak in the hplc chromatogram at 240 or 280 nm to the integrated area of the norfloxacin peak for the sterile controls at the same wavelength. All amounts are expressed as percentages of the peak source area of norfloxacin for the sterile controls. Effects of reducing agents and free radical scavengers. Norfloxacin (30 mg liter 1 ) was added to cultures in om medium at time zero. Gsh, dtt, and nadh (1.0 mm) were added after 7 days. In another experiment, ascorbic acid (0.05, 0.2, 0.5, or 1.0 mm) was added after 6 days. After incubation for 14 and 21 days, cultures and controls were analyzed by hplc. The free radical scavengers mannitol, sodium formate, and thiourea (24. Avoidance of stimulants, sugar, and artificial flavoring agents like msg and nutrasweet are mandatory. The effects of hypoglycemia must be blunted with frequent small meals and interval snacks; Complex carbohydrates may be combined with protein to avoid precipitous rises click the following article and falls of blood sugar. Adequate hydration with plenty of liquids maintains blood volume to counteract low blood pressure and wooziness. Moderate salt intake is usually encouraged to stimulate adrenal function. Nutritional therapy--there are several key nutrients that can affect the underlying causes of mitral valve prolapse symptoms. Magnesium is probably the most significant of these. Magnesium deficiencies are associated with migraine headaches, and are common in people with epilepsy and mitral valve prolapse. Magnesium seems to affect everything from breathing patterns to reflex muscle tension. Magnesium taurate, 125 mg. Da der arzt sie individuell abstimmt, sollten sie das arzneimittel daher nach seinen anweisungen anwenden. What does cycrin look like? Multiple pictures are displayed for those medicines available in check this out different strengths, marketed under different brand names and for medicines manufactured by different pharmaceutical companies. Multi ingredient medications may also be listed when applicable. This material is provided for educational purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis or treatment. Pill imprint cycrin has been identified as cycrin 10 mg. Many men on hormone therapy for prostate cancer arent getting bone-strengthening drugs they may need, new canadian research contends. During the recent great recession,. Worries about the cost of raising children in an uncertain job market may have spurred an uptick in vasectomies, a new.
 
   
     
  księga chrześcijan-przesiębiorców   wyszukiwanie   [zgłoś się do księgi]  
  bezrobocie   ekologia   modlitwa   ogłoszenia   Orkiestra   przedsiębiorczość   represjonowani  
  start   ogólnie   aktualności   statut   nasze projekty   wnioski do władz   kontakt   [napisz do nas]  
       
 

Bydgoszcz

Kraków

Tarnów

Warszawa

 
 


Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta?
Załóż konto.

 
 

cytaty

inne strony

redakcja

 
Trzecie przykazanie miłości drukuj e-mail

Motto: " Istotą apostolatu wszystkich członków Kościoła jest szerzenie prawdy o miłości Boga. " Jan Paweł II do Episkopatu Polski, 11 czerwca 1999r.   

 

     Miłość Boga polega nie tylko na tym , że nas stworzył i odkupił ale także na tym, że umieścił nas w określonym środowisku, które jest darem Boga.

     Papież Benedykt XVI w swojej najnowszej encyklice "CARITAS IN VERITATE" skierowanej do wszystkich ludzi dobrej woli, zamieścił następujące ciekawe słowa: "Sposoby, w jakie człowiek traktuje środowisko naturalne, wpływa na to, jak traktuje samego siebie, i na odwrót. Stanowi to wezwanie do dzisiejszego społeczeństwa, by poważnie zrewidowało swój styl życia,/.../ n.51. 

      Idąc dalej tym tropem oznacza to ni mniej ni więcej: kochaj przyrodę jak siebie samego  i że przyroda jest jak bliźni. W gruncie rzeczy nie jest to jakieś nowe przykazanie ale rozwinięcie dwu poprzednich, które mamy od "zawsze", czyli 1. kochaj Pana Boga swego ze wszystkich sił swoich ... i 2. kochaj bliźniego swego jak siebie samego.

     Jeśli chodzi o pierwsze przykazanie to Papież mówi w ten sposób: "Kościół jest odpowiedzialny za stworzenie i powinien podkreślać także tę odpowiedzialność na forum publicznym."  Przyroda zarówno ożywiona jak i nieożywiona jest darem osobistym Boga dla nas. Jeśli nie szanujemy dzieła stwórczego Boga, nie szanujemy również Stwórcy!

     Wiemy na podstawie Pisma św., że mamy prawo do korzystania ze środowiska /czyńcie sobie ziemię poddaną.Rdz.28/, jednakże z przykazania miłości Boga wynika jednocześnie i wprost konieczność opieki i ochrony otaczającego nas świata, bo jest to dzieło stwórcze samego Boga. 

     Człowiek potrzebuje do życia i rozwoju środowiska mu przyjaznego a nie wrogiego. Jeśli zniszczymy środowisko stanie się ono dla nas nieprzyjazne i obróci się przeciwko nam. A zatem dla własnego dobra mamy traktować środowisko z miłością jak siebie samego, czyli środowisko jest dla nas jak bliźni.

     "A czyniąc to, powinien bronić nie tylko ziemi, wody i powietrza jako darów stworzenia należących do wszystkich. Powinien przede wszystkim chronić człowieka przed zniszczeniem samego siebie". czyli chodzi w gruncie rzeczy o ekologię człowieka! A w konsekwencji: "kiedy <ekologia ludzka> jest szanowana w społeczeństwie, również ekologia środowiska czerpie z tego korzyści." i dalej: "system ekologiczny opiera się na szacunku wobec projektu, dotyczącego zarówno zdrowego współżycia w społeczeństwie, jak i dobrej relacji z naturą."

     Jest to przede wszystkim kwestia moralna a nie tylko gospodarcza czy prawna. "Decydującym problemem jest całościowa postawa moralna społeczeństwa". A zatem mamy trzy przykazania miłości: I. kochaj Boga , II.kochaj bliźniego i III.kochaj przyrodę, aczkolwiek to trzecie nie jest jakimś nowym całkowicie odrębnym przykazaniem ale wynika i jest rozwinięciem dwu poprzednich. Jakub.

 

 


 
   
 
grafika: informatyka:
   
:: do góry ::