The diode array detector signal was monitored at 240 and 280 nm, with a reference wavelength of 360 nm. The amount of norfloxacin in cultures was assessed by comparing the integrated area of the norfloxacin peak at 280 nm with that for the sterile controls. The amounts of metabolites were estimated by comparing the integrated area of each metabolite peak in the hplc chromatogram at 240 or 280 nm to the integrated area of the norfloxacin peak for the sterile controls at the same wavelength. All amounts are expressed as percentages of the peak source area of norfloxacin for the sterile controls. Effects of reducing agents and free radical scavengers. Norfloxacin (30 mg liter 1 ) was added to cultures in om medium at time zero. Gsh, dtt, and nadh (1.0 mm) were added after 7 days. In another experiment, ascorbic acid (0.05, 0.2, 0.5, or 1.0 mm) was added after 6 days. After incubation for 14 and 21 days, cultures and controls were analyzed by hplc. The free radical scavengers mannitol, sodium formate, and thiourea (24. Avoidance of stimulants, sugar, and artificial flavoring agents like msg and nutrasweet are mandatory. The effects of hypoglycemia must be blunted with frequent small meals and interval snacks; Complex carbohydrates may be combined with protein to avoid precipitous rises click the following article and falls of blood sugar. Adequate hydration with plenty of liquids maintains blood volume to counteract low blood pressure and wooziness. Moderate salt intake is usually encouraged to stimulate adrenal function. Nutritional therapy--there are several key nutrients that can affect the underlying causes of mitral valve prolapse symptoms. Magnesium is probably the most significant of these. Magnesium deficiencies are associated with migraine headaches, and are common in people with epilepsy and mitral valve prolapse. Magnesium seems to affect everything from breathing patterns to reflex muscle tension. Magnesium taurate, 125 mg. Da der arzt sie individuell abstimmt, sollten sie das arzneimittel daher nach seinen anweisungen anwenden. What does cycrin look like? Multiple pictures are displayed for those medicines available in check this out different strengths, marketed under different brand names and for medicines manufactured by different pharmaceutical companies. Multi ingredient medications may also be listed when applicable. This material is provided for educational purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis or treatment. Pill imprint cycrin has been identified as cycrin 10 mg. Many men on hormone therapy for prostate cancer arent getting bone-strengthening drugs they may need, new canadian research contends. During the recent great recession,. Worries about the cost of raising children in an uncertain job market may have spurred an uptick in vasectomies, a new.
 
   
     
  księga chrześcijan-przesiębiorców   wyszukiwanie   [zgłoś się do księgi]  
  bezrobocie   ekologia   modlitwa   ogłoszenia   Orkiestra   przedsiębiorczość   represjonowani  
  start   ogólnie   aktualności   statut   nasze projekty   wnioski do władz   kontakt   [napisz do nas]  
       
 

Bydgoszcz

Kraków

Tarnów

Warszawa

 
 


Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta?
Załóż konto.

 
 

cytaty

inne strony

redakcja

 
Chrześcijańscy przedsiębiorcy ostrzegają!!! drukuj e-mail
Statut Polskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców zawiera zapis, że celem PSCHP jest m.in.: “prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska”. Tak więc, wbrew pozorom, jesteśmy nie tylko stowarzyszeniem gospodarczym czy zawodowym, ale zajmujemy się również ochroną środowiska. Dodatkowo, z racji prowadzonej działalności gospodarczej, czujemy się w swoim sumieniu szczególnie odpowiedzialni za środowisko, w którym przyszło nam żyć i pracować. W chwili obecnej pragniemy zwrócić uwagę społeczeństwa na pewien szczególny problem. W Polsce na skalę masową stosowany jest środek chwastobójczy /herbicyd/ -”randap”/Roundup/. Stosują go zarówno rolnicy jak i administratorzy zieleni miejskiej. Stosowany jest również do odchwaszczania przydomowych ogródków. Jest bardzo wygodnym i skutecznym środkiem. Jeśli między chodnikiem a trawnikiem widać pas wypalonej trawy to znaczy, że zastosowano “randap”. Aliści nic nie ma za darmo. Dotarliśmy właśnie do materiałów wskazujących, że jest to środek niezwykle szkodliwy zarówno dla ludzi jak i otaczającego nas środowiska. Według opinii naszych ekspertów powinno się natychmiast zakazać stosowania tego środka, co będzie niezwykle trudne z uwagi na spodziewany sprzeciw producentów i dystrybutorów “randapu”, wszak oni wszyscy z tego “żyją”! Ponadto wśród rolników panuje powszechnie przekonanie, że wystarczy zastosować “randap” aby na kilka lat mieć spokój z takimi uciążliwymi chwastami jak perz! Nasze obawy nie są wynikiem przeczulenia wobec stosowania chemii ale wynikają z doniesień prasy specjalistycznej popartej wynikami badań naukowych. Poniżej cytujemy informacje na ten temat, do jakich udało nam się dotrzeć.

W miesięczniku naukowym Environmental Heath Perspectives (Perspektywy Zdrowia Środowiskowego a może raczej: Środowiskowe Perspektywy Zdrowia?), dostępnym również w internecie, w tomie 113, nr. 6, z czerwca 2005 roku ukazał się artykuł relacjonujący wyniki badań naukowych prof. G.E. Seraliniego w Laboratorium Biochemii i Biologii Molekularnej na Uniwersytecie w Caen we Francji, dotyczących oddziaływania substancji aktywnej glyfosatu i herbicydu Roundupu na komórki łożyska i aromatazę.

Roundup jest herbicydem opartym na glyfosacie - środku aktywnym stosowanym na całym świecie, włącznie z ochroną roślin transgenicznych, które zaprojektowano jako tolerujące Roundup. W efekcie, pozostałości Roundupu mogą wnikać do łańcucha żywnościowego.Rejestruje się również zanieczyszczenie rzek glyfosatem. Niektórzy pracownicy rolnictwa stosujący glyfosat mieli już problemy z płodnością (ciążą), ale mechanizm jego działania na ssaki jest kwestionowany. Badania prof. Seraliniego wykazały, że glyfosat jest toksyczny dla komórek ludzkiego łożyska w ciągu 18 godzin w stężeniach niższych niż używane w rolnictwie, a efekt wzrasta wraz ze stężeniem i w obecności środków pomocniczych.

Nieoczekiwanie, Roundup jest zawsze bardziej toksyczny niż jego aktywna substancja – glyfosat. Przetestowano również wpływ glyfosatu i Roundupu w niższych nietoksycznych stężeniach na aromatazę, enzym odpowiedzialny za syntezę estrogenu i stwierdzono, że herbicyd oparty na glyfosacie niszczy aktywność aromatazy. Endokrynogenny i toksyczny efekt Roundupu, nie tylko glyfosatu, może być obserwowany u ssaków. Przypuszcza się, że obecność środków pomocniczych (adjuwantów) zwiększa dostępność biologiczną glyfosatu i/lub jego bioakumulację.

Organic Consumer Association (Stowarzyszenie Organicznych Konsumentów) w swoim komentarzu zwraca uwagę, że Roundup jest jednym z najczęściej stosowanych herbicydów na świecie i najczęściej stosowanym do ochrony roślin, transgenicznej żywności i pasz. To znacznie zwiększa jego obecność w łańcuchu żywnościowym. Jeśli komórki łożyska są bardzo wrażliwe na Roundup w stężeniach dużo niższych niż stosowanych w rolnictwie , to może wyjaśniać powody utraty płodów i przedwczesnych porodów u farmerów w USA. Ponieważ w stężeniach poniżej poziomów toksycznych stwierdzono wpływ Roundupu na syntezę hormonów płciowych, można zaklasyfikować ten herbicyd do potencjalnie niszczących układ endokrynologiczny człowieka.

Na podstawie EurekAlert Dodatkowo badania dr hab. R. Relyea z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Pittsburgu, opublikowane w czasopiśmie Ecological Applications (Ekologiczne Zastosowania) w kwietniu 2005 roku, wykazały, że Roundup, drugi w kolejności najczęściej stosowanych w USA herbicydów, jest bardzo śmiercionośny dla płazów i ma dużo szersze oddziaływanie niż przypuszczano, co może wyjaśniać powód globalnego spadku ilości płazów w środowisku. Relyea odkrył, że Roundup spowodował 70 procentowy spadek różnorodności biologicznej płazów i 86 procentowy spadek całkowitej masy kijanek. Badania wykonane zostały w Laboratorium Ekologii Uniwersytetu w Pittsburgu.

Inż. Andrzej Bogusławski- przewodniczący Warszawskiego Koła PSCHP, posiadacz własnego gospodarstwa ekologicznego na Mazowszu

 
   
 
grafika: informatyka:
   
:: do góry ::