The diode array detector signal was monitored at 240 and 280 nm, with a reference wavelength of 360 nm. The amount of norfloxacin in cultures was assessed by comparing the integrated area of the norfloxacin peak at 280 nm with that for the sterile controls. The amounts of metabolites were estimated by comparing the integrated area of each metabolite peak in the hplc chromatogram at 240 or 280 nm to the integrated area of the norfloxacin peak for the sterile controls at the same wavelength. All amounts are expressed as percentages of the peak source area of norfloxacin for the sterile controls. Effects of reducing agents and free radical scavengers. Norfloxacin (30 mg liter 1 ) was added to cultures in om medium at time zero. Gsh, dtt, and nadh (1.0 mm) were added after 7 days. In another experiment, ascorbic acid (0.05, 0.2, 0.5, or 1.0 mm) was added after 6 days. After incubation for 14 and 21 days, cultures and controls were analyzed by hplc. The free radical scavengers mannitol, sodium formate, and thiourea (24. Avoidance of stimulants, sugar, and artificial flavoring agents like msg and nutrasweet are mandatory. The effects of hypoglycemia must be blunted with frequent small meals and interval snacks; Complex carbohydrates may be combined with protein to avoid precipitous rises click the following article and falls of blood sugar. Adequate hydration with plenty of liquids maintains blood volume to counteract low blood pressure and wooziness. Moderate salt intake is usually encouraged to stimulate adrenal function. Nutritional therapy--there are several key nutrients that can affect the underlying causes of mitral valve prolapse symptoms. Magnesium is probably the most significant of these. Magnesium deficiencies are associated with migraine headaches, and are common in people with epilepsy and mitral valve prolapse. Magnesium seems to affect everything from breathing patterns to reflex muscle tension. Magnesium taurate, 125 mg. Da der arzt sie individuell abstimmt, sollten sie das arzneimittel daher nach seinen anweisungen anwenden. What does cycrin look like? Multiple pictures are displayed for those medicines available in check this out different strengths, marketed under different brand names and for medicines manufactured by different pharmaceutical companies. Multi ingredient medications may also be listed when applicable. This material is provided for educational purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis or treatment. Pill imprint cycrin has been identified as cycrin 10 mg. Many men on hormone therapy for prostate cancer arent getting bone-strengthening drugs they may need, new canadian research contends. During the recent great recession,. Worries about the cost of raising children in an uncertain job market may have spurred an uptick in vasectomies, a new.
 
   
     
  księga chrześcijan-przesiębiorców   wyszukiwanie   [zgłoś się do księgi]  
  bezrobocie   ekologia   modlitwa   ogłoszenia   Orkiestra   przedsiębiorczość   represjonowani  
  start   ogólnie   aktualności   statut   nasze projekty   wnioski do władz   kontakt   [napisz do nas]  
       
 

Bydgoszcz

Kraków

Tarnów

Warszawa

 
 


Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta?
Załóż konto.

 
 

cytaty

inne strony

redakcja

 
Wniosek drukuj e-mail
Warszawa,16.7.03
Służba Ochrony Zabytków
Delegatura w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów
W N I O S E K

o wydanie decyzji wstrzymującej rozbiórkę zabytkowego obiektu starej szkoły w Lipnicy, powiat Dzikowiec oraz o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

U z a s a d n i e n i e


W dniu 20 lipca 2001r. Rada Gminy Stary Dzikowiec podjęła uchwałę nr XXXVI/202/01 o rozbiórce budynku starej szkoły podstawowej w Lipnicy /zał.1/ niezgodnie z art. 31 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Następnie Starosta Kolbuszowski wydał decyzję nr AB/87/01 z dnia 03.10.2001 r. /zał.2/ pozwalające na rozbiórkę “starego nieużytkowanego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica” na podstawie opinii technika budowlanego, mającego uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie, a więc z rażącym naruszeniem prawa budowlanego art.31, art. 67 ust.2 oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15 grudnia 1994r., par. 2 do 7.
Obiekt starej szkoły w Lipnicy pochodzi z 1892r. i ma udokumentowaną przeszłość. M.in. został umieszczony w spisie zabytków na str. 103 opracowania Studium Wartości Kulturowych z 2001r., wydanego na zlecenie Urzędu Gminy Dzikowiec /sic!/. A zatem jakiekolwiek decyzje związane z rozbiórką w/w obiektu winny być poprzedzone konsultacją ze Służbą Ochrony Zabytków. O sprawie tej informowała prasa /zał.3i4/, były również wystąpienia mieszkańców /zał. 5,6.7/. Dla porządku informujemy, że widzimy możliwość renowacji i dalszego użytkowania obiektu dla potrzeb społeczności lokalnej /zał. 8,9,10,/. W tej sytuacji wnioskujemy jak na wstępie. Sprawa jest pilna, ponieważ z naszych informacji wynika, że Gmina jest zdecydowana rozebrać budynek w najbliższym czasie.
Z poważaniem:
Przewodniczący Koła Warszawskiego PSCHP
/-/ inż. Andrzej Bogusławski
adres dla korespondencji: 02-744 Warszawa
ul. Sonaty 2 m.808
tel./fax. (22) 8477-937

 
   
 
grafika: informatyka:
   
:: do góry ::